ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 468
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 279
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 922
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 75
ตารางสอนนักเรียนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.1 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.85 KB 4217
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.2 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.67 KB 2666
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.3 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.29 KB 19809
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.4 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.67 KB 4109
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.5 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.08 KB 2871
ตารางสอนนักเรียนทั่วไปชั้นม.6 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.84 KB 2485
ตารางสอนนักเรียน EP. ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางสอนนักเรียน EP ม.1-6 ภาคการเรียน1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.54 KB 2866
google form
google form ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.88 KB 6
google form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.41 KB 3