ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 13/11/61 (อ่าน 14) 13 พ.ย. 61
ประชุมสภานักเรียน 12/11/91 (อ่าน 15) 12 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 9/11/61 (อ่าน 22) 12 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 8/11/61 (อ่าน 59) 09 พ.ย. 61
รถโรงเรียน School Tour 2018 7/11/61 (อ่าน 49) 09 พ.ย. 61
ประชุมเตรียมงาน ศิลปหัตถกรรม 8/11/61 (อ่าน 21) 09 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร 8/11/61 (อ่าน 31) 09 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 7/11/61 (อ่าน 22) 09 พ.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 6/11/61 (อ่าน 36) 07 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3/11/2561 (อ่าน 39) 06 พ.ย. 61
เปิดเรียนวันแรก เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 1/11/61 (อ่าน 54) 02 พ.ย. 61
ส่งรองผู้อำนวยการสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ 31/10/61 (อ่าน 36) 02 พ.ย. 61
ประชุมครู 31/10/61 (อ่าน 20) 02 พ.ย. 61
คณะครูศึกษาดูงาน 28/10/61 (อ่าน 25) 02 พ.ย. 61
การสำรวจค่ายลูกเสือ 11/10/61 (อ่าน 12) 02 พ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Infographic และสื่อความเป็นจริงเสริม 8/10/61 (อ่าน 9) 02 พ.ย. 61
กลุ่มสาระการงานอาชีพเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8/10/61 (อ่าน 103) 08 ต.ค. 61
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 4/10/61 (อ่าน 96) 06 ต.ค. 61
วันเฟื่องฟ้างาม ปีละหนคนกันเอง 2/10/61 (อ่าน 75) 03 ต.ค. 61
งานเฟื่องฟ้างามล้ำเลอค่า มุทิตาด้วยดวงใจ 27/09/61 (อ่าน 88) 01 ต.ค. 61
งานจัดทำตารางสอน 20/09/61 (อ่าน 270) 20 ก.ย. 61
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 14/09/61 (อ่าน 154) 16 ก.ย. 61
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 13/09/61 (อ่าน 224) 13 ก.ย. 61
ประชุมครู 12/09/61 (อ่าน 198) 13 ก.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/09/61 (อ่าน 186) 13 ก.ย. 61
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 9/09/61 (อ่าน 106) 13 ก.ย. 61
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 6/09/61 (อ่าน 83) 08 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 4/09/61 (อ่าน 139) 05 ก.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 4/09/61 (อ่าน 135) 04 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 3/09/61 (อ่าน 132) 03 ก.ย. 61
N.T.U.N. Art & Music Award 2018 31/08/61 (อ่าน 177) 02 ก.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อม สู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK4) 31/08/61 (อ่าน 75) 02 ก.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 30/08/61 (อ่าน 137) 31 ส.ค. 61
โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 29/08/61 (อ่าน 162) 29 ส.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 29/08/61 (อ่าน 103) 29 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 28/08/61 (อ่าน 177) 28 ส.ค. 61
การแข่งขันทักษะภาษาจีน (รอบศูนย์เครือข่าย) 24/08/61 (อ่าน 134) 26 ส.ค. 61
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ม.3 23/08/61 (อ่าน 85) 26 ส.ค. 61
กิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ 23/08/61 (อ่าน 88) 26 ส.ค. 61
คณะศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอน 22/08/61 (อ่าน 104) 22 ส.ค. 61