ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 119) 02 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 175) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (อ่าน 264) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 132) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 568) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 392) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 49) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 193) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 227) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 36) 01 ก.พ. 66
ประกาศฯผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 245) 26 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 (อ่าน 145) 25 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม2566 (อ่าน 323) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 374) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษ English Program ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 248) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 185) 17 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ LEGO SpikePrime (อ่าน 119) 17 ม.ค. 66
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 126) 10 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 307) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 360) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 311) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 751) 06 ม.ค. 66
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดือนธ.ค65.-ม.ค66 (อ่าน 486) 24 ธ.ค. 65
งานราตรี 3 ทศวรรษ เจิดจรัส นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 568) 15 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิทยาศาสตร์ EP) (อ่าน 242) 06 ธ.ค. 65
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565 (อ่าน 243) 30 พ.ย. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 (อ่าน 437) 28 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (อ่าน 180) 23 พ.ย. 65
ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 11 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาไทย) (อ่าน 469) 02 พ.ย. 65
ผังอาคารเรียน 2-2565 (ปรับปรุง) (อ่าน 546) 31 ต.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2925) 28 ต.ค. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 951) 21 ต.ค. 65
ผังอาคารเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 800) 21 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) (อ่าน 575) 22 ส.ค. 65
แจ้งปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 1069) 22 ก.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2167) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 630) 04 ก.ค. 65
แจ้งการปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 4,8,11 และ 12 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 694) 02 ก.ค. 65
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4946) 01 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 553) 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัคิการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 522) 21 มิ.ย. 65
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 369) 17 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 359) 17 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 648) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 352) 13 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 400) 08 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูคณิตศาสตร์) (อ่าน 423) 23 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียนประจำออนไลน์ภาคเรียนที่ 1​ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2554) 14 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น รอบ 3 (อ่าน 541) 11 พ.ค. 65