ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การอ่านออกเสียงสระภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,10:37  อ่าน 662 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (Introduce yourself )
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,10:34  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อุปกรณ์-เครื่องมือ-เครื่องใช้ในการตัดเย็บ
ชื่ออาจารย์ : นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,14:45  อ่าน 763 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ online
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2557,08:51  อ่าน 2225 ครั้ง
รายละเอียด..