ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ตรีพร ดวงฉวี (ป่านแก้ว)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 18
อีเมล์ : parnkaewdcw.mut@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : วิศวกรวางแผนการผลิตและวัตถุดิบ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ม.ค. 2562,15:46 น.   หมายเลขไอพี : 119.46.62.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล