ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 67) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 127) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 19) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 20) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 47) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Engli (อ่าน 42) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบภายใน (อ่าน 17) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลสอบ Pre ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 23 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 (อ่าน 323) 22 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 (อ่าน 582) 22 ก.พ. 64
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 50) 19 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 556) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 529) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.4 (อ่าน 198) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 120) 16 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบ Pre English Program ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2198) 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนปกติ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 330) 08 ก.พ. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program วิทยา (อ่าน 1396) 05 ก.พ. 64
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 (อ่าน 526) 28 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 542) 22 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) (อ่าน 534) 22 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญา (อ่าน 470) 22 ธ.ค. 63
แจ้งปิดเหตุพิเศษ (อ่าน 624) 22 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระห่างการจัดกิจกรรมภายใน "เฟื่องฟ้าเกมส (อ่าน 312) 14 ธ.ค. 63
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 322) 09 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญา (อ่าน 359) 04 ธ.ค. 63
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ (Pre-ม.๑)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3012) 04 ธ.ค. 63
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง โครงการ EP วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 238) 03 ธ.ค. 63
ปฎิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 1170) 01 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลกิจกรรมนักเรีย (อ่าน 157) 30 พ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ(กลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 249) 18 พ.ย. 63
10-11-2563 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (โครงการ EP) (อ่าน 213) 10 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียน (อ่าน 270) 12 ต.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 305) 08 ต.ค. 63
รับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ตู้โรงเรียน (อ่าน 284) 29 ก.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 432) 10 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชานาฏศิลป์ (อ่าน 437) 14 ส.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 2462) 13 ส.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 560) 24 ก.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ (อ่าน 448) 23 ก.ค. 63