ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 149) 01 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลกิจกรรมนักเรีย (อ่าน 23) 30 พ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ(กลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 109) 18 พ.ย. 63
10-11-2563 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (โครงการ EP) (อ่าน 114) 10 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียน (อ่าน 171) 12 ต.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 219) 08 ต.ค. 63
รับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ตู้โรงเรียน (อ่าน 198) 29 ก.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 341) 10 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชานาฏศิลป์ (อ่าน 352) 14 ส.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 2319) 13 ส.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 473) 24 ก.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ (อ่าน 365) 23 ก.ค. 63
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 363) 21 ก.ค. 63
รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 758) 10 ก.ค. 63
VDO และ คู่มือ : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน (อ่าน 433) 01 ก.ค. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.1) (อ่าน 1857) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 655) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.2) (อ่าน 494) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.3) (อ่าน 604) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.4) (อ่าน 812) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.5) (อ่าน 494) 23 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.6) (อ่าน 95) 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 761) 19 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูดนตรีสากล(วงสตริง) (อ่าน 531) 16 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (ร (อ่าน 515) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1335) 11 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 856) 11 มิ.ย. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามคะแนนสอบ) (อ่าน 527) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2645) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 880) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 887) 04 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุระการประจำห้องพยาบาท (อ่าน 225) 28 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ตู้โรงเรียน (อ่าน 196) 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป (อ่าน 240) 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว(ฝ่ายสนันสนุน) (อ่าน 174) 28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อ่าน 344) 19 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูแนะแนว) (อ่าน 541) 18 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) (อ่าน 186) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเ (อ่าน 493) 17 พ.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 209) 14 พ.ค. 63