ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Executive


Link
Stats
Start 07/01/2014
Last Update 27/06/2017
Visitors 1524997
Page Views 4149551
News
สอบราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
The Letter from Office of Education
Webboard
Topic Date
ตัวสำรอง (853/0) 15 มี.ค. 60
ตัวสำรองห้องม4 (557/0) 11 มี.ค. 60
ค่าเทอมห้อง gifted (1107/0) 08 มี.ค. 60
อยากเรียนต่อ (418/0) 08 มี.ค. 60
นักเรียนในเขต (837/1) 17 ก.พ. 60
เรื่องโครงการห้องเรียนพิเศษ (1211/1) 07 ก.พ. 60
เปิดขายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 (966/4) 06 ก.พ. 60
นักเรียนในเขต (723/1) 27 ม.ค. 60
เด็กต่างจังหวัดสอบเข้าต้องทำอย่างไรบ้างคะ (636/1) 18 ม.ค. 60
เปิดรับม.4 (1592/2) 11 ธ.ค. 59
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 202122 23 24
25 26 27 28 29 30  
Calendar
03 มิ.ย. 60 ถึง
- เช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า - บ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3,ม.5 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
04 มิ.ย. 60 ถึง
- เช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า - บ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
05 มิ.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60
- เรียนเสริมศักยภาพ (หลังเลิกเรียน)
05 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60
สัปดาห์ที่ 6
06 มิ.ย. 60 ถึง
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
06 มิ.ย. 60 ถึง
- กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และสระว่ายน้ำหมู่บ้านสัมมากร
07 มิ.ย. 60 ถึง
งานวัดผลส่งตารางแจ้งรายวิชาสอบนอก-ในตารางให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
07 มิ.ย. 60 ถึง
ครูประจำวิชารวบรวมผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (ม.2,3,5,6) แล้วส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯลงนาม
07 มิ.ย. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯนำผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (ม.2,3,5,6) ส่งงานวัดผล
08 มิ.ย. 60 ถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระนำผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ส่งหัวหน้างานวัดผลเพื่อเสนอ ผอ. อนุมัติผล
09 มิ.ย. 60 ถึง
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
09 มิ.ย. 60 ถึง
งานทะเบียนวัดผลจัดทำแฟ้มประวัตินีกเรียนทั้งโรงเรียนโดยเรียงตามเลขประจำตัว
09 มิ.ย. 60 ถึง
งานวัดผลสรุปผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 เพื่อนำส่งให้ครูประจำชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ
09 มิ.ย. 60 ถึง
งานวัดผลจัดเตรียมของอุปกรณ์การสอบและของบรรจุต้นฉบับข้อสอบ
09 มิ.ย. 60 ถึง
แจกผลการสอบแก้ตัวครังที่2และรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่2ให้ครูประจำชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ
09 มิ.ย. 60 ถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯแจ้งรายวิชาที่สอบ-นอกในตารางเพื่อจัดทำตารางสอบกลางภาค
09 มิ.ย. 60 ถึง
แจกผลการสอบแก้ตัวครังที่2และรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่2ให้ครูประจำชั้นเพื่อให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ
12 มิ.ย. 60 ถึง 15 มิ.ย. 60
จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ปีการศึกษา 2559
12 มิ.ย. 60 ถึง 18 มิ.ย. 60
สัปดาห์ที่ 7
12 มิ.ย. 60 ถึง 18 ส.ค. 60
- กิจกรรมเพชรนวมินทร์
12 มิ.ย. 60 ถึง
งานวัดผลสรุปรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชาและจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา
13 มิ.ย. 60 ถึง
- พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารีฯ นักเรียน ม.4
13 มิ.ย. 60 ถึง
ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซ้ำที่ป้ายประกาศวิชาการ
13 มิ.ย. 60 ถึง
ขออนุมัติรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2558 ถึง 2/2559
14 มิ.ย. 60 ถึง
ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
15 มิ.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60
เรียนซ้ำทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา
15 มิ.ย. 60 ถึง
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
19 มิ.ย. 60 ถึง 25 มิ.ย. 60
สัปดาห์ที่ 8
19 มิ.ย. 60 ถึง 06 ก.ค. 60
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
23 มิ.ย. 60 ถึง
- ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน ม.1 และม.4 (เวลา 17.00น.)
26 มิ.ย. 60 ถึง 02 ก.ค. 60
สัปดาห์ที่ 9
26 มิ.ย. 60 ถึง
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 ถึง 27 มิ.ย. 60
ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาคที่สอบนอก -ในตารางพร้อมต้นฉบับ (เฉลย)ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
28 มิ.ย. 60 ถึง 08 ก.ค. 60
- กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (ช่วงพักลางวัน และ หลังเลิกเรียน) ณ ลานกีฬาฟ้า-ชมพู
28 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
28 มิ.ย. 60 ถึง 29 มิ.ย. 60
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนำข้อสอบที่สอบในตารางส่งให้หัวหน้างานทะเบียนวัดผล เพื่อเตรียมโรเนียวข้อสอบ
30 มิ.ย. 60 ถึง
โรเนียวเองเป็นวันสุดท้าย
03 ก.ค. 60 ถึง 09 ก.ค. 60
สัปดาห์ที่ 10
03 ก.ค. 60 ถึง
เริ่มโรเนียวข้อสอบ งดโรเนียวเอกสาร
04 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กลุ่มสาระพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (จัดทำข้อสอบ)
04 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมถนนสู่โลกภาษาจีน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
05 ก.ค. 60 ถึง
โครงการภาษาอังกฤษ EP จัดทำข้อสอบ
06 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทำข้อสอบ
07 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา - กิจกรรมวันทานาบาตะ
07 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำข้อสอบ
10 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60
- หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
10 ก.ค. 60 ถึง 16 ก.ค. 60
สัปดาห์ที่ 11
11 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดทำข้อสอบ
12 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำข้อสอบ
12 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมคอนเสิร์ต ต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุม ๑๐๐ปี สมเด็จย่า
12 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมทดสอบ YCT&HSK ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
13 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดทำข้อสอบ
14 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมฟังและดู (ดูละคร) ม.3,ม.5,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
14 ก.ค. 60 ถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบความพร้อมของข้อสอบให้พร้อมเฉลย
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
ครูประจำวิชาที่มีข้อสอบอัตนัยรับข้อสอบไปตรวจ
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
สอบกลางภาค ทุกระดับชั้น
17 ก.ค. 60 ถึง 23 ก.ค. 60
สัปดาห์ที่ 12
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
22 ก.ค. 60 ถึง 24 ก.ค. 60
- ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก Sapporo
24 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ค. 60
สัปดาห์ที่ 13
25 ก.ค. 60 ถึง
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ม.1-ม.3
25 ก.ค. 60 ถึง
นักเรียน ม.3 ม.6 ตรวจสอบความถูกต้องของใบ ปพ.1
26 ก.ค. 60 ถึง
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ม.4-ม.6
27 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60
ครูประจำวิชาส่งคะแนนข้อสอบอัตนัยดดยเขียนคะแนนลงในใบรายชื่อ ส่งงานวัดผล
27 ก.ค. 60 ถึง
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา
28 ก.ค. 60 ถึง
- หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
31 ก.ค. 60 ถึง
- กิจกรรมวันภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
งานวัดผลประมวลผลการสอบกลางภาค
31 ก.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60
สัปดาห์ที่ 14