ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤษฏิ์ กันทวงค์ (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 23
อีเมล์ : pondy910@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.godlike.com/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : RiotGame
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.พ. 2562,16:39 น.   หมายเลขไอพี : 124.121.138.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล