ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ชัย อัศวินพงศ์พันธ์ (บี)
ปีที่จบ : 39   รุ่น : 03
อีเมล์ : Ananchai.newvision@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ. นิว วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ม.ค. 2561,22:58 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.179.40


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล