ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณีฐ อิ่มอารมณ์ (นัท)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 09
อีเมล์ : nat.im741@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทวินซีเทคจำกัด
ตำแหน่ง : Solution Consultant
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ถนนจันทน์ ทุ่งวัดดอน สาทร กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.พ. 2561,21:29 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.8.121


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล