ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนที่แบบพิเศษ ๗ ชั้น จำนวน หลัง
อาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น จำนวน หลัง
บ้านพักนักการภารโรง จำนวน หลัง
หอพระประจำโรงเรียน จำนวน หลัง
สนามฟุตบอล จำนวน หลัง
สนามวอลเลย์บอล จำนวน สนาม
สนามบาสเกตบอล จำนวน สนาม
อาคารพลานามัย จำนวน หลัง
อาคารปฏิบัติงานหมวดเกษตรกรรม ๑ ชั้น จำนวน หลัง
สนามเปตอง จำนวน สนาม