จดหมายข่าว
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565 (2/65)
1_การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2_พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง
3_การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4_พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง
5_การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
6_การจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565
7_การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยเยาวชนฯ ครั้งที่ 26
8_การประชุมครูครั้งที่ 8/2565
9_การเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร "เกษมศักยพัฒน์"  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10_การเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งที่ 1
11_การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 218 ครั้ง