ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
      

        

      

      
 

     วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ รวมทั้งเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (เพิ่มเติม) ซึ่งการเปิดรับสมัครครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียนเพื่อสนองต่อนโยบาย Social distancing ของรัฐบาลในการลดภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในการนี้มีท่านผู้อำนวยการประภาส  พริพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดูแลการรับสมัครออนไลน์อย่างใกล้ชิด และคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
 
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ น.ต.อ.น.
ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา น.ต.อ.น.
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 372 ครั้ง