ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
โครงการClinicIT และซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 งานคอมพิวเตอร์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร โครงการ Clinic IT และนักเรียนที่ได้รางวัล ชนะเลิศ การแข่งทักษะ 
ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560  ณ ลานรวมใจ 
 
ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.เด็กหญิงสุวิกรานต์    อาภารัตนวิสุทธิ์
2.นางสาวณัฐนรี    แพทอง
3.เด็กชายธนศักดิ์    ปิ่นทอง
4.เด็กชายภวิศ    ประวะภูโค
5.เด็กชายกิตตพัทธ์    ปิติวีรารัตน์
6.เด็กชายพลศิษฐ์    อินศรีชื่น
7.เด็กชายกุลธร    แรงโสม
8.เด็กชายเจษฎาภรณ์    หวังมี
9.เด็กชายกฤษฎ์เดชาภ์   นาถา

(รับชมภาพได้ที่ Click )
 
 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1162 ครั้ง