ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลเว็บไซต์โรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลเว็บไซต์โรงเรียน
 
วันที่ 5 มิถุนายนต์ พ.ศ.2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   โรงเรียนนวมินทรชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
        เนื่องจากโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
มีการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จึงได้จัดอบรมบุคลากรภายในโรงเรียน 
เพื่อให้สามารถจัดการดูแลเว็บไซต์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 206 ครั้ง