ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2014
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525005
Page Views 4149559
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา รัตนาภายน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณา นะมิ
ครู คศ.3

นางสาวปิยะนันท์ แย้มนวล
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2

นางมะลิวัลย์ พันธุ์งาม
ครู คศ.3

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.1

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.1

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.1

นายสุรชัย คำเสียง
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ทองลิบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ
ครูภาษาไทย

นายเสกสรร ซอโง๊ะ
ครูผู้ช่วย