ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2014
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1524972
Page Views 4149526
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสหชน วิริยะสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายประมาณ พงศ์วิรัตน์
ครู คศ.2

นางปิยนาฏ แจ่มอุทัย
ครู คศ.2

นางปริศนา โรจน์วิบูลทรัพย์
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วิหคโต
ครู คศ.2

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครูผู้ช่วย

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2

นายวิฑูรย์ นินาลาด
ครู คศ.2

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครูผู้ช่วย

นายธงไชย แววสระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครูคณิตศาสตร์

นายนนท์ปิญา นิยมพงษ์
ครูคณิตศาสตร์