ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ