ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2014
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1524989
Page Views 4149543
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2

นายสมภพ หอมยก
ครู คศ.3

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม
ครู คศ.1

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.1

นายวีรชัย เจริญชาติ
ครู คศ.1

นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน
ครูนาฏศิลป์

นายชัยณรงค์ สุขถนอม
ครูดนตรีไทย