ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน” ชิงถ้วย สพฐ. (รอบศูนย์เครือข่าย) (อ่าน 321) 21 ส.ค. 61
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย(ลูกจ้างชั้วคราว) (อ่าน 232) 20 ส.ค. 61
รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เมื่อใช้คู่กับบัตรประกันอุบัติเหตุ 2561 (อ่าน 252) 17 ส.ค. 61
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 3564) 09 ส.ค. 61
งานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 583) 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน (อ่าน 265) 19 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 270) 16 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 325) 16 ก.ค. 61
ประกาศงาน NTUN Art&Music Award 2018 (อ่าน 337) 12 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 359) 12 ก.ค. 61
ตารางสอบ นักเรียน ม.1-6 (อ่าน 1108) 05 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 243) 27 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 270) 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้น (อ่าน 334) 21 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 311) 12 มิ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 386) 11 มิ.ย. 61
เปิดบริการแล้ว ตารางบริการแนะแนว Guidance Service (อ่าน 534) 06 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย (ช่างทั่วไป) (อ่าน 344) 25 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 357) 24 พ.ค. 61
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่ (อ่าน 474) 21 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการ English Program) (อ่าน 576) 04 พ.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 1546) 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 1886) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 1253) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 2134) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 2166) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 3290) 04 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการ English Program) (อ่าน 559) 02 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 487) 02 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1844) 28 มี.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1146) 28 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1682) 16 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 896) 16 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 719) 16 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1163) 16 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1920) 15 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 924) 15 มี.ค. 61
คะแนนข้อเขียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 857) 15 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2005) 15 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 950) 15 มี.ค. 61