ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 English Progr (อ่าน 1374) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 English Progr (อ่าน 2800) 12 มี.ค. 61
ปฎิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 1491) 28 ก.พ. 61
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 (อ่าน 1347) 25 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อัตราจ้าง) (อ่าน 913) 24 ม.ค. 61
ผลคะแนนการทดสอบความรู้ Pre-ม.1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจำตัว) (อ่าน 4204) 23 ม.ค. 61
คะแนนสอบ Pre-EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3358) 09 ม.ค. 61
การรับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 770) 20 ธ.ค. 60
25ปีแห่งความผูกพัน เชื่อมสัมพันธ์ นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 1478) 19 ธ.ค. 60
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใ (อ่าน 866) 13 ธ.ค. 60
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ (Pre-ม.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 2091) 28 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 877) 10 พ.ย. 60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ Pre - ม.๑ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1983) 03 พ.ย. 60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ Pre-EP N.T.U.N. M.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1657) 03 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูเจ้าของภาษาญี่ปุ่น)(โครงการ Native Speaker) (อ่าน 707) 22 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ด้วยวิธ (อ่าน 918) 22 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือก ต่ำแหน่งครูอัตรจ้าง (อ่าน 868) 11 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 767) 03 ส.ค. 60
ปฎิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 3072) 02 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บริหารบุคคล) (อ่าน 792) 27 ก.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) (อ่าน 751) 21 ก.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 695) 30 มิ.ย. 60
ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา 2560 (อ่าน 971) 30 มิ.ย. 60
สอบราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (อ่าน 661) 20 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกนัการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 677) 16 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 609) 16 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน (อ่าน 1191) 15 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บริหารบุคคล) (อ่าน 669) 05 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 691) 05 มิ.ย. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 652) 30 พ.ค. 60
กำหนดการอบรมพัฒนาฝึกทักษะพิธีการ/พิธีกร (อ่าน 911) 29 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 715) 25 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 643) 23 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 651) 23 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 756) 19 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 697) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 661) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บริหารบุคคล) (อ่าน 603) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการ Native Speakar) (อ่าน 679) 18 พ.ค. 60
แบบประเมินตนเอง (นักเรียน) (อ่าน 5851) 16 พ.ค. 60