ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(บริหารบุคคล) (อ่าน 657) 09 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 602) 08 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 697) 02 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program (อ่าน 729) 27 เม.ย. 60
เรียกผู้สมัครต่ำแหน่งแม่บ้านบัญชีสำรองมาปฏิบัติ (อ่าน 637) 26 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 872) 11 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประเภทโควต้า รับตรง (อ่าน 2906) 11 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2588) 06 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 2269) 06 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) (อ่าน 4284) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 2363) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวสำ (อ่าน 2409) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวจ (อ่าน 3397) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวสำรอง) (อ่าน 2343) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวจริง) (อ่าน 2662) 05 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (อ่าน 821) 03 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2678) 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 2002) 10 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1898) 10 มี.ค. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2664) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวจริง) (อ่าน 2623) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวสำรอง) (อ่าน 1702) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวสำรอง) (อ่าน 1668) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวจริง) (อ่าน 2199) 09 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ En (อ่าน 1444) 07 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป) (อ่าน 1582) 07 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 3206) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Englsih Progra (อ่าน 3493) 06 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปรกติ) (อ่าน 1378) 03 มี.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 2191) 03 มี.ค. 60
แจ้งการรับหนังสือแบบเรียน (อ่าน 785) 02 มี.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณร (อ่าน 970) 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.3 เดิม ประเภท ก และ ข เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (อ่าน 1918) 17 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนังงานบริการ (อ่าน 748) 31 ม.ค. 60
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่4 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 1080) 24 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 5782) 23 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งพนักงานบริการ (อ่าน 838) 18 ม.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครุอัตราจ้าง (อ่าน 778) 10 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบ Pre-EP ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3993) 10 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 792) 04 ม.ค. 60