ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานราตรี 23 ปี น.ต.อ.น (อ่าน 1012) 05 ก.พ. 59
คะแนนการทดสอบความรู้ Pre-EP N.T.U.N. M.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2647) 03 ก.พ. 59
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษาที่ 2/2558 (อ่าน 699) 27 ม.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ประเภทโควตา) (อ่าน 1579) 25 ม.ค. 59
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 552) 15 ม.ค. 59
รายชื่อโรงแรมใกล้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดังรายชื่อดังนี้ (อ่าน 1268) 14 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1046) 12 ม.ค. 59
คะแนนสอบการทดสอบความรู้ Pre-ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 6876) 12 ม.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประเภทโควตา และ (อ่าน 2415) 06 ม.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(IT SUPPORT) (อ่าน 638) 06 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อนการเรียนการสอน (อ่าน 653) 28 ธ.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (English Program) (อ่าน 667) 24 ธ.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 750) 22 ธ.ค. 58
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแตน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 628) 22 ธ.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา (อ่าน 622) 16 ธ.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 686) 16 ธ.ค. 58
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๓ (อ่าน 626) 14 ธ.ค. 58
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 604) 08 ธ.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ม.1-4 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2827) 30 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน 779) 26 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT SUPPORT) (อ่าน 772) 25 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อัตราจ้าง) (อ่าน 688) 17 พ.ย. 58
>>ดาวน์โหลด<< ใบสมัคร ทดสอบความรู้ (Pre-ม.๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 2811) 05 พ.ย. 58
กำหนดการการประชุมผู้ปกครอง ภาคการเรียนที่2 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 914) 29 ต.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 801) 26 ต.ค. 58
การแข่งขันกีฬาเบญจบูรพาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (อ่าน 856) 08 ก.ย. 58
ประกาศ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (อ่าน 755) 08 ก.ย. 58
ประกาศ แจ้งหยุดเรียนและ ขออนุญาตพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 1017) 01 ก.ย. 58
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้า เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล (อ่าน 824) 20 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 729) 20 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน-ม.1-ม.6-ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (อ่าน 783) 07 ส.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปก (อ่าน 633) 04 ส.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปก (อ่าน 648) 03 ส.ค. 58
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (ครั้งที่ 1) (อ่าน 752) 03 ส.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปก (อ่าน 727) 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 740) 08 ก.ค. 58
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน-ม.1-ม.6-ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกทัศนศึกษา (อ่าน 906) 03 ก.ค. 58
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านการศึกษา (อ่าน 890) 03 ก.ค. 58
ประกาศ!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ IT SUPPORT จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1156) 30 มิ.ย. 58
เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน (อ่าน 987) 30 มิ.ย. 58