ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน 01/06/59 (อ่าน 682) 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 30/05/59 (อ่าน 703) 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เช้า ม.2,ม.5 บ่าย ม.3,ม.6 (อ่าน 611) 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,ม.4 (อ่าน 753) 29 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 27/05/59 (อ่าน 745) 27 พ.ค. 59
ประชุมครู 3/59 (อ่าน 627) 27 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 26/05/59 (อ่าน 609) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 25/05/59 (อ่าน 605) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 24/05/59 (อ่าน 622) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/05/59 (อ่าน 709) 26 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง วิทย์-คณิต (อ่าน 568) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 619) 26 พ.ค. 59
ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (อ่าน 1352) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 17/05/59 (อ่าน 609) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง #เปิดเรียนวันแรก 16 พ.ค.2559 (อ่าน 590) 26 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศ ม.1/59 (อ่าน 1025) 12 พ.ค. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โครงการวิทย์-คณิต (อ่าน 843) 12 พ.ค. 59
สายใยพี่สู่น้อง วิทย์-คณิต (อ่าน 730) 12 พ.ค. 59
อบรมคุณธรรม จริยธรรม EP. (อ่าน 730) 12 พ.ค. 59
เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 850) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 (อ่าน 1014) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (อ่าน 1081) 18 เม.ย. 59
จับฉลากเข้าเรียน ม.1/2559 (อ่าน 908) 18 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบและรับรายงานตัว ม.1 (อ่าน 2028) 18 เม.ย. 59
มอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 (อ่าน 905) 18 เม.ย. 59
ค่ายปัจฉิมนิเทศ วิทย์-คณิต (อ่าน 647) 18 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.4/2559 (อ่าน 671) 18 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.1/2559 (อ่าน 700) 18 เม.ย. 59
เบญจบูรพาสัมพันธ์ #12 (อ่าน 685) 18 เม.ย. 59
ประชุมรับมอบตัวนักเรียน (อ่าน 687) 18 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่4) (อ่าน 1686) 23 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่3) (อ่าน 1185) 22 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่2) (อ่าน 1118) 22 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันแรก) (อ่าน 1203) 22 มี.ค. 59
มอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (อ่าน 1057) 22 มี.ค. 59
ปัจฉิมรวมใจ ม.6 #22 (ภาคบ่าย) (อ่าน 833) 22 มี.ค. 59
ปัจฉิมรวมใจ ม.6 #22 (ภาคเช้า) (อ่าน 756) 22 มี.ค. 59
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต, EP ม.4 (อ่าน 832) 21 มี.ค. 59
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต, EP ม.1 (อ่าน 661) 21 มี.ค. 59
กิจกรรมปัจฉิมพี่ ม.6 (อ่าน 868) 25 ก.พ. 59