ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 129) 12 ก.พ. 64
การทดสอบความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 845) 08 ก.พ. 64
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 277) 24 ธ.ค. 63
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 199) 23 ธ.ค. 63
มุทิตาจิตกษิณาลัย ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน 63 (อ่าน 158) 22 ธ.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือเตรี (อ่าน 173) 22 ธ.ค. 63
พิธีมุทิตาจิตและอำลาครู "เฟื่องฟ้างามล้ำเล่อค่า มุทิตาด้วยดวงใจ" (อ่าน 156) 22 ธ.ค. 63
งานมุทิตาจิต สพม.2 ปี 2563 (อ่าน 141) 22 ธ.ค. 63
พิธีมุทิตาคารวะและพิธีอำลานักเรียน "เฟื่องฟ้างามล้ำเล่อค่า มุทิตาด้วยดวงใจ" (อ่าน 128) 22 ธ.ค. 63
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 129) 22 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึก (อ่าน 46) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 39) 22 ธ.ค. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 30) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (อ่าน 35) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรม STEM Festival (อ่าน 34) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 44) 22 ธ.ค. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 41) 22 ธ.ค. 63
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน (อ่าน 42) 22 ธ.ค. 63
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการอภิชา นิลวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเก (อ่าน 46) 22 ธ.ค. 63
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 42) 22 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 46) 22 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันชาติไทย (อ่าน 39) 22 ธ.ค. 63
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 52) 22 ธ.ค. 63
การจัดทำระบบการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และรายงานการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน (อ่าน 247) 16 ก.ย. 63
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น (อ่าน 277) 16 ก.ย. 63
พิธีขอดุอาอ์งานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น (อ่าน 261) 16 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 255) 16 ก.ย. 63
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 284) 16 ก.ย. 63
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 269) 16 ก.ย. 63
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 93) 16 ก.ย. 63
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯ มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้แก่โรงเรียน (อ่าน 90) 16 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 84) 16 ก.ย. 63
การประชุมเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 94) 16 ก.ย. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 103) 16 ก.ย. 63
พิธีบวงสรวงและปิดทององค์พระสมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. (อ่าน 107) 16 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 115) 16 ก.ย. 63
การประเมิณระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 92) 16 ก.ย. 63
การตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (อ่าน 83) 16 ก.ย. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 280) 16 ก.ย. 63
พิธีรับเข็มพระเกี้ยวและประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารีประดับพระนามาภิไธยย่อ สก. (อ่าน 377) 16 ก.ย. 63