ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
พิธีรับเข็มพระเกี้ยวและประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารีประดับพระนามาภิไธยย่อ สก. (อ่าน 240) 16 ก.ย. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 162) 16 ก.ย. 63
การจัดทำระบบการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และรายงานการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน (อ่าน 154) 16 ก.ย. 63
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น (อ่าน 153) 16 ก.ย. 63
พิธีขอดุอาอ์งานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น (อ่าน 137) 16 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 142) 16 ก.ย. 63
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 134) 16 ก.ย. 63
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 163) 16 ก.ย. 63
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 47) 16 ก.ย. 63
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯ มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้แก่โรงเรียน (อ่าน 51) 16 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 41) 16 ก.ย. 63
การประชุมเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 47) 16 ก.ย. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 51) 16 ก.ย. 63
พิธีบวงสรวงและปิดทององค์พระสมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. (อ่าน 53) 16 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 59) 16 ก.ย. 63
การประเมิณระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46) 16 ก.ย. 63
การตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (อ่าน 45) 16 ก.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ (อ่าน 651) 15 มิ.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (วันที่สอง) (อ่าน 555) 14 มิ.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 623) 12 มิ.ย. 63
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ และประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 746) 09 มิ.ย. 63
การประชุมครูครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 312) 09 มิ.ย. 63
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1182) 06 มิ.ย. 63
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 348) 03 มิ.ย. 63
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการสร้างความปลอดภัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 139) 01 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 670) 08 พ.ค. 63
ทดสอบระบบ กรอกข้อมูลนักเรียน 2563 (อ่าน 8) 19 ก.พ. 63
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 23/1/2563 (อ่าน 882) 05 ก.พ. 63
OPEN HOUSE การรับนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2563 19/1/2563 (อ่าน 1346) 05 ก.พ. 63
EP EXHIBITION 2019 17/1/2563 (อ่าน 677) 05 ก.พ. 63
วันครู ครั้งที่ 64 ปีพุทธศักราช 2563 16/1/2563 (อ่าน 433) 05 ก.พ. 63
ต้อนรับคณะผู้บริหาร 14/1/2563 (อ่าน 243) 05 ก.พ. 63
พิธีปฎิญาณตน เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563 13/1/2563 (อ่าน 152) 05 ก.พ. 63
บริจาคโลหิต 13/1/2563 (อ่าน 137) 05 ก.พ. 63
๒๗ ปี แห่งความผูกพัน เชื่อมสัมพันธ์ นวมินทร์ เตรียมน้อม 11/1/2563 (อ่าน 128) 05 ก.พ. 63
วันชื่นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น. สานสัมพันธ์แห่งความสุข 10/1/2563 (อ่าน 109) 05 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 10/1/2563 (อ่าน 121) 05 ก.พ. 63
คณะกรรมการตรวรรับลิฟท์โดยสาร 9/1/2563 (อ่าน 102) 05 ก.พ. 63
ประชุมงานสวัสดิการเงินออม 7/1/2563 (อ่าน 125) 05 ก.พ. 63
ตักบาตรปีใหม่ 2563 (อ่าน 169) 05 ก.พ. 63