ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 15/01/62 (อ่าน 6) 19 ม.ค. 62
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 15/01/62 (อ่าน 5) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 17/01/62 (อ่าน 5) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 18/01/62 (อ่าน 6) 19 ม.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 3 เพื่อวางแผนการศึกษาต่อ 13/01/62 (อ่าน 16) 14 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 14/01/62 (อ่าน 21) 14 ม.ค. 62
วันชื่่นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น. 11/01/62 (อ่าน 29) 13 ม.ค. 62
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ 10/01/62 (อ่าน 23) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน และคณะสี 10/01/62 (อ่าน 17) 12 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 10/01/62 (อ่าน 25) 12 ม.ค. 62
จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ 11/01/62 (อ่าน 29) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11/01/62 (อ่าน 56) 12 ม.ค. 62
Pre-EP NTUN M.1 และกิจกรรม EP Open House 2019 6/01/62 (อ่าน 109) 09 ม.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ 8/01/62 (อ่าน 32) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 9/01/62 (อ่าน 26) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 2/01/62 (อ่าน 45) 05 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 3/01/62 (อ่าน 52) 05 ม.ค. 62
ตักบาตรปีใหม่ 2562 4/01/62 (อ่าน 52) 05 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 (อ่าน 62) 05 ม.ค. 62
ประชุมครู ครั้งที่ 4/2561 25/12/61 (อ่าน 61) 27 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ค่ายอาสา 20/12/61 (อ่าน 96) 20 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล 20/12/61 (อ่าน 71) 20 ธ.ค. 61
พิธีต้อนรับครูใหม่ 20/12/61 (อ่าน 112) 20 ธ.ค. 61
Merry Chrismas & Happy New Year 2019 18/12/61 (อ่าน 112) 19 ธ.ค. 61
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 16/12/61 (อ่าน 42) 17 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัยจากจีน แนะแนวการศึกษา 17/12/61 (อ่าน 68) 17 ธ.ค. 61
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบให้แก่นักเรียน 17/12/61 (อ่าน 74) 17 ธ.ค. 61
การแข่งขันฟุตซอล สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 3 11/12/61 (อ่าน 64) 13 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 13/12/61 (อ่าน 102) 13 ธ.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/12/61 (อ่าน 72) 11 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 6/12/61 (อ่าน 168) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4/12/61 (อ่าน 157) 04 ธ.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 1/12/61 (อ่าน 103) 02 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 28/11/61 (อ่าน 59) 30 พ.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 29/11/61 (อ่าน 193) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 30/11/61 (อ่าน 74) 30 พ.ย. 61
กิจกรรม NTUN ZERO WASTE ลดขยะให้เป็น 0 30/11/61 (อ่าน 85) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 27/11/61 (อ่าน 84) 28 พ.ย. 61
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 27/11/61 (อ่าน 159) 28 พ.ย. 61
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 24 23/11/61 (อ่าน 223) 26 พ.ย. 61