ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 9/03/62 (อ่าน 339) 11 มี.ค. 62
ประชุมครูครั้งที่ 1/2562 28/02/62 (อ่าน 95) 01 มี.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง.ซ่อมแซม อาคารเรียน 28/02/62 (อ่าน 63) 01 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 23/02/62 (อ่าน 713) 26 ก.พ. 62
เดิน - วิ่งการกุศล 26 ปี นวมินทร์ เตรียมน้อม 10/02/62 (อ่าน 192) 12 ก.พ. 62
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 11/02/62 (อ่าน 108) 12 ก.พ. 62
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 6/02/62 (อ่าน 83) 08 ก.พ. 62
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียน 7/02/62 (อ่าน 119) 08 ก.พ. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2561 8/02/62 (อ่าน 215) 08 ก.พ. 62
Happy Chinese New Year 2019 5/02/62 (อ่าน 80) 06 ก.พ. 62
ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ม.4 4/02/62 (อ่าน 79) 05 ก.พ. 62
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31/01/62 (อ่าน 94) 03 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งการกุศล 26 ปี นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ 24/01/62 (อ่าน 99) 27 ม.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 24/01/62 (อ่าน 95) 27 ม.ค. 62
การทดสอบความรู้ Pre-ม.1 20/01/62 (อ่าน 484) 23 ม.ค. 62
แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 22/01/62 (อ่าน 161) 23 ม.ค. 62
รณรงค์ การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 22/01/62 (อ่าน 187) 23 ม.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/01/62 (อ่าน 104) 23 ม.ค. 62
EP EXHIBITION 2018 THE MUSICAL 18/01/62 (อ่าน 206) 21 ม.ค. 62
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 15/01/62 (อ่าน 129) 19 ม.ค. 62
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 15/01/62 (อ่าน 217) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 17/01/62 (อ่าน 180) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 18/01/62 (อ่าน 93) 19 ม.ค. 62
THAI-KOREAN INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM 2019 18/01/62 (อ่าน 146) 19 ม.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 3 เพื่อวางแผนการศึกษาต่อ 13/01/62 (อ่าน 72) 14 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 14/01/62 (อ่าน 114) 14 ม.ค. 62
วันชื่่นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น. 11/01/62 (อ่าน 126) 13 ม.ค. 62
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ 10/01/62 (อ่าน 88) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน และคณะสี 10/01/62 (อ่าน 64) 12 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 10/01/62 (อ่าน 71) 12 ม.ค. 62
จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ 11/01/62 (อ่าน 76) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11/01/62 (อ่าน 105) 12 ม.ค. 62
Pre-EP NTUN M.1 และกิจกรรม EP Open House 2019 6/01/62 (อ่าน 198) 09 ม.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ 8/01/62 (อ่าน 71) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 9/01/62 (อ่าน 74) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 2/01/62 (อ่าน 95) 05 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 3/01/62 (อ่าน 102) 05 ม.ค. 62
ตักบาตรปีใหม่ 2562 4/01/62 (อ่าน 109) 05 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 (อ่าน 107) 05 ม.ค. 62
ประชุมครู ครั้งที่ 4/2561 25/12/61 (อ่าน 206) 27 ธ.ค. 61