ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 16/12/61 (อ่าน 69) 17 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัยจากจีน แนะแนวการศึกษา 17/12/61 (อ่าน 126) 17 ธ.ค. 61
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบให้แก่นักเรียน 17/12/61 (อ่าน 110) 17 ธ.ค. 61
การแข่งขันฟุตซอล สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 3 11/12/61 (อ่าน 106) 13 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 13/12/61 (อ่าน 184) 13 ธ.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/12/61 (อ่าน 114) 11 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 6/12/61 (อ่าน 252) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4/12/61 (อ่าน 201) 04 ธ.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 1/12/61 (อ่าน 157) 02 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 28/11/61 (อ่าน 95) 30 พ.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 29/11/61 (อ่าน 245) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 30/11/61 (อ่าน 123) 30 พ.ย. 61
กิจกรรม NTUN ZERO WASTE ลดขยะให้เป็น 0 30/11/61 (อ่าน 135) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 27/11/61 (อ่าน 146) 28 พ.ย. 61
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 27/11/61 (อ่าน 217) 28 พ.ย. 61
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 24 23/11/61 (อ่าน 276) 26 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 21/11/61 (อ่าน 213) 21 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 20/11/61 (อ่าน 166) 21 พ.ย. 61
ซ้อมขบวนพาเหรด กีฬาสี 21/11/61 (อ่าน 396) 21 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 15/11/61 (อ่าน 143) 17 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 16/11/61 (อ่าน 181) 17 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร 15/11/61 (อ่าน 254) 16 พ.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 13/11/61 (อ่าน 242) 13 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 9/11/61 (อ่าน 210) 12 พ.ย. 61
ประชุมสภานักเรียน 12/11/61 (อ่าน 364) 12 พ.ย. 61
รถโรงเรียน School Tour 2018 7/11/61 (อ่าน 362) 09 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 8/11/61 (อ่าน 175) 09 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 7/11/61 (อ่าน 113) 09 พ.ย. 61
ประชุมเตรียมงาน ศิลปหัตถกรรม 8/11/61 (อ่าน 136) 09 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร 8/11/61 (อ่าน 221) 09 พ.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 6/11/61 (อ่าน 176) 07 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3/11/2561 (อ่าน 126) 06 พ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Infographic และสื่อความเป็นจริงเสริม 8/10/61 (อ่าน 51) 02 พ.ย. 61
การสำรวจค่ายลูกเสือ 11/10/61 (อ่าน 48) 02 พ.ย. 61
คณะครูศึกษาดูงาน 28/10/61 (อ่าน 78) 02 พ.ย. 61
ประชุมครู 31/10/61 (อ่าน 68) 02 พ.ย. 61
ส่งรองผู้อำนวยการสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ 31/10/61 (อ่าน 111) 02 พ.ย. 61
เปิดเรียนวันแรก เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 1/11/61 (อ่าน 110) 02 พ.ย. 61
กลุ่มสาระการงานอาชีพเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8/10/61 (อ่าน 228) 08 ต.ค. 61
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 4/10/61 (อ่าน 182) 06 ต.ค. 61