ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/09/61 (อ่าน 229) 13 ก.ย. 61
ประชุมครู 12/09/61 (อ่าน 217) 13 ก.ย. 61
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 13/09/61 (อ่าน 251) 13 ก.ย. 61
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 6/09/61 (อ่าน 108) 08 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 4/09/61 (อ่าน 165) 05 ก.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 4/09/61 (อ่าน 157) 04 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 3/09/61 (อ่าน 155) 03 ก.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อม สู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK4) 31/08/61 (อ่าน 98) 02 ก.ย. 61
N.T.U.N. Art & Music Award 2018 31/08/61 (อ่าน 204) 02 ก.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 30/08/61 (อ่าน 157) 31 ส.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 29/08/61 (อ่าน 122) 29 ส.ค. 61
โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 29/08/61 (อ่าน 184) 29 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 28/08/61 (อ่าน 203) 28 ส.ค. 61
กิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ 23/08/61 (อ่าน 109) 26 ส.ค. 61
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ม.3 23/08/61 (อ่าน 104) 26 ส.ค. 61
การแข่งขันทักษะภาษาจีน (รอบศูนย์เครือข่าย) 24/08/61 (อ่าน 157) 26 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 21/08/61 (อ่าน 275) 22 ส.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 22/08/61 (อ่าน 151) 22 ส.ค. 61
คณะศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอน 22/08/61 (อ่าน 119) 22 ส.ค. 61
กิจกรรมแค่เปลี่ยน....ชีวิตก็ปลอดภัย 15/08/61 (อ่าน 138) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16/08/61 (อ่าน 275) 17 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 14/08/61 (อ่าน 232) 15 ส.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา 14/08/61 (อ่าน 137) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 15/08/61 (อ่าน 113) 15 ส.ค. 61
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม. ๒ 7/08/61 (อ่าน 134) 12 ส.ค. 61
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9/08/61 (อ่าน 300) 12 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10/08/61 (อ่าน 154) 12 ส.ค. 61
พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาโรงเรียน และ พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 10/08/61 (อ่าน 130) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมมุสลิม น.ต.อ.น. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ 10/08/61 (อ่าน 156) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมตลาดนัดเฟื่องฟ้าสภานักเรียน ปีที่ ๓ และ NTUN STAR CONTEST 2018 10/08/61 (อ่าน 155) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมหน้าเสาธง 6/08/61 (อ่าน 95) 08 ส.ค. 61
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 6/08/61 (อ่าน 98) 08 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 7/08/61 (อ่าน 108) 08 ส.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561 7/08/61 (อ่าน 99) 08 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 8/08/61 (อ่าน 122) 08 ส.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา ๔.๐ 4/08/61 (อ่าน 109) 05 ส.ค. 61
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 3/08/61 (อ่าน 165) 03 ส.ค. 61
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 1/08/61 (อ่าน 150) 02 ส.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English Program 2/08/61 (อ่าน 128) 02 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง 28/07/61 (อ่าน 221) 01 ส.ค. 61