ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 30/11/59 (อ่าน 377) 07 ธ.ค. 59
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4 (อ่าน 1456) 01 ธ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 30/11/59 (อ่าน 457) 01 ธ.ค. 59
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 (อ่าน 1446) 30 พ.ย. 59
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 22 (อ่าน 841) 21 พ.ย. 59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 (อ่าน 514) 16 พ.ย. 59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (อ่าน 780) 16 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 15/11/59 (อ่าน 494) 16 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 14/11/59 (อ่าน 542) 16 พ.ย. 59
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (อ่าน 492) 16 พ.ย. 59
การแข่งขันกีฬา 11/11/59 (อ่าน 600) 11 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 11/11/59 (อ่าน 462) 11 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 10/11/59 (อ่าน 399) 10 พ.ย. 59
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 09/11/59 (อ่าน 417) 09 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/11/59 (อ่าน 376) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง N.T.U.N. (อ่าน 484) 07 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 04/11/59 (อ่าน 410) 04 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 03/11/59 (อ่าน 454) 04 พ.ย. 59
เรียนเชิญครู น.ต.อ.น. ทุกท่าน (อ่าน 516) 03 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/11/59 (อ่าน 429) 02 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 01/11/59 (อ่าน 393) 02 พ.ย. 59
พิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 618) 01 พ.ย. 59
การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานพอเพียงต้นแบบ 30 ก.ย.2559 (อ่าน 508) 06 ต.ค. 59
เกษียณอายุราชการปี 59 (อ่าน 628) 06 ต.ค. 59
English Math & Science Camp (อ่าน 583) 06 ต.ค. 59
การทดลองใช้เครื่องมือการประเมินภายนอกจากมสศ. (อ่าน 621) 06 ต.ค. 59
รวมพลคนรักลูกนวมินทร์เตรียมน้อม 18 ก.ย.2559 (อ่าน 570) 06 ต.ค. 59
การนำเสนอผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ SCQA ณ โรงเรียนเศรษ (อ่าน 529) 06 ต.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 08/09/59 (อ่าน 619) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/09/59 (อ่าน 499) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 06/09/59 (อ่าน 484) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 05/09/59 (อ่าน 656) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/09/59 (อ่าน 518) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 01/09/59 (อ่าน 621) 14 ก.ย. 59
ประชุมคณะสี 26/08/59 (อ่าน 699) 26 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/08/59 (อ่าน 589) 22 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/08/59 (อ่าน 686) 19 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 18/08/59 (อ่าน 625) 18 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17/08/59 (อ่าน 643) 18 ส.ค. 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 (อ่าน 668) 17 ส.ค. 59