ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (อ่าน 1088) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 17/05/59 (อ่าน 399) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง #เปิดเรียนวันแรก 16 พ.ค.2559 (อ่าน 379) 26 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศ ม.1/59 (อ่าน 765) 12 พ.ค. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โครงการวิทย์-คณิต (อ่าน 596) 12 พ.ค. 59
สายใยพี่สู่น้อง วิทย์-คณิต (อ่าน 542) 12 พ.ค. 59
อบรมคุณธรรม จริยธรรม EP. (อ่าน 511) 12 พ.ค. 59
เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 622) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 (อ่าน 795) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (อ่าน 814) 18 เม.ย. 59
จับฉลากเข้าเรียน ม.1/2559 (อ่าน 672) 18 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบและรับรายงานตัว ม.1 (อ่าน 1312) 18 เม.ย. 59
มอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 (อ่าน 639) 18 เม.ย. 59
ค่ายปัจฉิมนิเทศ วิทย์-คณิต (อ่าน 439) 18 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.4/2559 (อ่าน 449) 18 เม.ย. 59
สอบเข้า ม.1/2559 (อ่าน 468) 18 เม.ย. 59
เบญจบูรพาสัมพันธ์ #12 (อ่าน 458) 18 เม.ย. 59
ประชุมรับมอบตัวนักเรียน (อ่าน 468) 18 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่4) (อ่าน 1415) 23 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่3) (อ่าน 891) 22 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันที่2) (อ่าน 898) 22 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ภาคปกติ (วันแรก) (อ่าน 992) 22 มี.ค. 59
มอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (อ่าน 866) 22 มี.ค. 59
ปัจฉิมรวมใจ ม.6 #22 (ภาคบ่าย) (อ่าน 629) 22 มี.ค. 59
ปัจฉิมรวมใจ ม.6 #22 (ภาคเช้า) (อ่าน 531) 22 มี.ค. 59
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต, EP ม.4 (อ่าน 541) 21 มี.ค. 59
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต, EP ม.1 (อ่าน 459) 21 มี.ค. 59
กิจกรรมปัจฉิมพี่ ม.6 (อ่าน 659) 25 ก.พ. 59
พิธีรับ-มอบตำแหน่งประธาน (อ่าน 539) 25 ก.พ. 59
พิธีมอบเกียรติบัตร (อ่าน 683) 25 ก.พ. 59
พิธีมอบเกียรติบัตร (อ่าน 514) 25 ก.พ. 59
ทำบุญ ณ ค่ายอาสา (อ่าน 480) 25 ก.พ. 59
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 563) 25 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (อ่าน 715) 25 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 591) 24 ก.พ. 59
ร่วมทำบุญกิจกรรม “วันมาฆบูชา” (อ่าน 626) 24 ก.พ. 59
ปัจฉิม พี่ ม.6 (อ่าน 614) 24 ก.พ. 59
น้อมรับพระบรมราโชวาท (อ่าน 533) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี (อ่าน 567) 24 ก.พ. 59
การประกวดโครงงาน IS (อ่าน 548) 24 ก.พ. 59