ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 731) 02 ส.ค. 60
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 (อ่าน 1361) 02 ส.ค. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 772) 02 ส.ค. 60
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 897) 02 ส.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหุ่นยนต์ (อ่าน 757) 02 ส.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 20/06/60 (อ่าน 1012) 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 12/06/60 (อ่าน 759) 12 มิ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 26/05/60 (อ่าน 920) 29 พ.ค. 60
ค่ายอบรมพัฒนาจิต ม.6 (อ่าน 1060) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 24/05/60 (อ่าน 768) 24 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/05/60 (อ่าน 821) 23 พ.ค. 60
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (อ่าน 970) 23 พ.ค. 60
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (อ่าน 837) 23 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/05/60 (อ่าน 623) 22 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/05/60 (อ่าน 600) 19 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/02/60 (อ่าน 1200) 23 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/02/60 (อ่าน 846) 22 ก.พ. 60
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 922) 16 ก.พ. 60
นางยุบล บุญอินทร์ และ นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการประเมินรูปแบบใหม่จาก สมศ. (อ่าน 797) 16 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 723) 16 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง09/02/60 (อ่าน 984) 09 ก.พ. 60
ผอ.สุรพล พาลี และ รองกลงกรณ์ จ้าวตระกูล เดินทางไปดูแลและให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 676) 07 ก.พ. 60
ผอ.สุรพล พาลี พร้อมด้วยครูผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เข้าร่วมประชุมฯ (อ่าน 820) 07 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง06/02/60 (อ่าน 571) 06 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธงและพิธีมอบเกียรติบัตร 02/02/60 (อ่าน 628) 03 ก.พ. 60
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 01/02/60 (อ่าน 620) 01 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 31/01/60 (อ่าน 616) 31 ม.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 30/01/60 (อ่าน 629) 30 ม.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 27/01/60 (อ่าน 657) 27 ม.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธงและพิธีมอบเกียรติบัตร 26/01/60 (อ่าน 611) 26 ม.ค. 60
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 25/01/60 (อ่าน 670) 26 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 625) 26 ม.ค. 60
สอบ PRE ม.1 (อ่าน 783) 26 ม.ค. 60
เดินการกุศล วอล์คแรลลี 24 ปี (อ่าน 657) 26 ม.ค. 60
การเลือกตั้งสภานักเรียน 23/01/60 (อ่าน 817) 26 ม.ค. 60
EP EXHIBITION 2016 (อ่าน 823) 26 ม.ค. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (อ่าน 599) 23 ม.ค. 60
ด.ญ.บุญญาลักษณ์ ทับศรี ม.3/7 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น (อ่าน 604) 13 ม.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธงและพิธีมอบเกียรติบัตร 05/01/60 (อ่าน 590) 09 ม.ค. 60
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 04/01/60 (อ่าน 818) 09 ม.ค. 60