ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรมหน้าเสาธง 13/06/59 (อ่าน 618) 13 มิ.ย. 59
ตรวจสุขภาพนักเรียน 2559 (อ่าน 720) 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 10/06/59 (อ่าน 754) 10 มิ.ย. 59
ทำความดี ถวายพระราชาที่เป็นสง่าแห่งแคว้น (อ่าน 630) 10 มิ.ย. 59
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และประกวดโครงงาน (อ่าน 763) 09 มิ.ย. 59
ค่ายนักเรียนแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 692) 08 มิ.ย. 59
กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน (อ่าน 548) 08 มิ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/06/59 (อ่าน 762) 07 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 605) 06 มิ.ย. 59
NTUN Channel EP#02 (มีคลิป) (อ่าน 736) 06 มิ.ย. 59
Give Blood for Mom (อ่าน 564) 06 มิ.ย. 59
นักเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 565) 06 มิ.ย. 59
โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน (อ่าน 827) 03 มิ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/06/59 (อ่าน 733) 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน 01/06/59 (อ่าน 638) 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 30/05/59 (อ่าน 646) 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เช้า ม.2,ม.5 บ่าย ม.3,ม.6 (อ่าน 560) 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,ม.4 (อ่าน 714) 29 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 27/05/59 (อ่าน 702) 27 พ.ค. 59
ประชุมครู 3/59 (อ่าน 575) 27 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 26/05/59 (อ่าน 558) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 25/05/59 (อ่าน 559) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 24/05/59 (อ่าน 574) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/05/59 (อ่าน 663) 26 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง วิทย์-คณิต (อ่าน 523) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 572) 26 พ.ค. 59
ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (อ่าน 1293) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 17/05/59 (อ่าน 567) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง #เปิดเรียนวันแรก 16 พ.ค.2559 (อ่าน 553) 26 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศ ม.1/59 (อ่าน 974) 12 พ.ค. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โครงการวิทย์-คณิต (อ่าน 786) 12 พ.ค. 59
สายใยพี่สู่น้อง วิทย์-คณิต (อ่าน 687) 12 พ.ค. 59
อบรมคุณธรรม จริยธรรม EP. (อ่าน 676) 12 พ.ค. 59
เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 801) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 (อ่าน 976) 18 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (อ่าน 1020) 18 เม.ย. 59
จับฉลากเข้าเรียน ม.1/2559 (อ่าน 849) 18 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบและรับรายงานตัว ม.1 (อ่าน 1947) 18 เม.ย. 59
มอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 (อ่าน 844) 18 เม.ย. 59
ค่ายปัจฉิมนิเทศ วิทย์-คณิต (อ่าน 609) 18 เม.ย. 59