ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานพอเพียงต้นแบบ 30 ก.ย.2559 (อ่าน 611) 06 ต.ค. 59
การทดลองใช้เครื่องมือการประเมินภายนอกจากมสศ. (อ่าน 675) 06 ต.ค. 59
รวมพลคนรักลูกนวมินทร์เตรียมน้อม 18 ก.ย.2559 (อ่าน 634) 06 ต.ค. 59
การนำเสนอผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ SCQA ณ โรงเรียนเศรษ (อ่าน 593) 06 ต.ค. 59
English Math & Science Camp (อ่าน 657) 06 ต.ค. 59
เกษียณอายุราชการปี 59 (อ่าน 714) 06 ต.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/09/59 (อ่าน 555) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 06/09/59 (อ่าน 560) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 05/09/59 (อ่าน 717) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/09/59 (อ่าน 588) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 01/09/59 (อ่าน 691) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 08/09/59 (อ่าน 691) 14 ก.ย. 59
ประชุมคณะสี 26/08/59 (อ่าน 757) 26 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/08/59 (อ่าน 663) 22 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/08/59 (อ่าน 758) 19 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 18/08/59 (อ่าน 714) 18 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17/08/59 (อ่าน 721) 18 ส.ค. 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 (อ่าน 743) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 16/08/59 (อ่าน 635) 16 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 15/08/59 (อ่าน 664) 15 ส.ค. 59
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันแม่แห่งชาติ 11/08/59 (อ่าน 673) 11 ส.ค. 59
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำเยาวชน (อ่าน 524) 10 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 10/08/59 (อ่าน 494) 10 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 09/08/59 (อ่าน 505) 10 ส.ค. 59
สัปดาห์อาเซี่ยน 8-11 สิงหาคมนี้ (อ่าน 597) 08 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 05/08/59 (อ่าน 548) 05 ส.ค. 59
ลูกนวมินทร์รวมใจ ชวนครอบครัวไปลงประชามติ (อ่าน 610) 04 ส.ค. 59
ตักบาตรสามเณร (อ่าน 491) 04 ส.ค. 59
การแข่งขันภาษาจีน รอบศูนย์เครือข่าย (อ่าน 597) 04 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/08/59 (อ่าน 481) 04 ส.ค. 59
พิธีเปิดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 03/08/59 (อ่าน 613) 04 ส.ค. 59
รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 618) 01 ส.ค. 59
โครงการบรรพชาสามเณร 29/07/59 (อ่าน 617) 29 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 27/07/59 (อ่าน 730) 28 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 26/07/59 (อ่าน 656) 26 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 25/07/59 (อ่าน 671) 25 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/07/59 (อ่าน 679) 22 ก.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/07/59 (อ่าน 754) 07 ก.ค. 59
กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน 06/07/59 (อ่าน 778) 06 ก.ค. 59
เปิดโลกภาษาจีนพาเพลิน 05/07/59 (อ่าน 756) 05 ก.ค. 59