ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา ๔.๐ 4/08/61 (อ่าน 139) 05 ส.ค. 61
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 3/08/61 (อ่าน 219) 03 ส.ค. 61
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 1/08/61 (อ่าน 183) 02 ส.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English Program 2/08/61 (อ่าน 162) 02 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง 28/07/61 (อ่าน 273) 01 ส.ค. 61
พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน 31/07/61 (อ่าน 173) 01 ส.ค. 61
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 31/07/61 (อ่าน 201) 01 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป / วาระพิเศษ 26/07/61 (อ่าน 152) 30 ก.ค. 61
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 26/07/61 (อ่าน 201) 30 ก.ค. 61
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 25/07/61 (อ่าน 217) 27 ก.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 26/07/61 (อ่าน 198) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 23/7/61 (อ่าน 370) 23 ก.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 11/07/61 (อ่าน 396) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม งานทานาบาตะ 9/07/61 (อ่าน 255) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 10/07/61 (อ่าน 336) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 10/07/61 (อ่าน 360) 11 ก.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 4/07/61 (อ่าน 283) 09 ก.ค. 61
กิจกรรม โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพ 5/07/61 (อ่าน 219) 09 ก.ค. 61
ประชุมครู (วาระพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2561 3/07/61 (อ่าน 161) 04 ก.ค. 61
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม 3/07/61 (อ่าน 215) 03 ก.ค. 61
กิจกรรมแข่งฟุตซอล 27/06/61 (อ่าน 271) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561 27/06/61 (อ่าน 319) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรม พี่-น้องรหัส สานสัมพันธ์ นวมินทร์ เตรียมน้อม 25/06/61 (อ่าน 290) 26 มิ.ย. 61
กิจกรรมนักเรียนทำพานไหว้ครู 20/06/61 (อ่าน 392) 22 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 21/06/61 (อ่าน 239) 22 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61 (อ่าน 292) 22 มิ.ย. 61
พิธีมอบเข็มพระเกี้ยว และประดับเข็มมงกุฎขัติยราชนารี 20/06/61 (อ่าน 287) 20 มิ.ย. 61
กิจกรรมดนตรี 14/06/61 (อ่าน 337) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์ห้ามเล่นการพนัน 14/06/61 (อ่าน 263) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรม มอบเกียรติบัตร 14/06/61 (อ่าน 200) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 13/06/61 (อ่าน 372) 13 มิ.ย. 61
ประชุมเตรียมงาน พิธีประดับเข็ม และพิธีไหว้ครู 12/06/61 (อ่าน 261) 12 มิ.ย. 61
กิจกรรมรวมพลคนรักลูก 9/06/61 (อ่าน 332) 11 มิ.ย. 61
กิจกรรมเรียนรู้ดูละครสะท้อนสังคม 11/06/61 (อ่าน 364) 11 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 7/06/61 (อ่าน 251) 07 มิ.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 7/06/61 (อ่าน 433) 07 มิ.ย. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 207) 06 มิ.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 5/06/61 (อ่าน 215) 06 มิ.ย. 61
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เปิด-ปิด ประชุมกอง ครั้งที่ 1 5/06/61 (อ่าน 256) 06 มิ.ย. 61
ประชุม โรงเรียนโครงการ EP / MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A 4/06/61 (อ่าน 208) 06 มิ.ย. 61