ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 (อ่าน 1323) 30 พ.ย. 59
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 22 (อ่าน 794) 21 พ.ย. 59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 (อ่าน 466) 16 พ.ย. 59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (อ่าน 646) 16 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 15/11/59 (อ่าน 438) 16 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 14/11/59 (อ่าน 437) 16 พ.ย. 59
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (อ่าน 442) 16 พ.ย. 59
การแข่งขันกีฬา 11/11/59 (อ่าน 552) 11 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 11/11/59 (อ่าน 402) 11 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 10/11/59 (อ่าน 345) 10 พ.ย. 59
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 09/11/59 (อ่าน 366) 09 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/11/59 (อ่าน 312) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง N.T.U.N. (อ่าน 425) 07 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 04/11/59 (อ่าน 370) 04 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 03/11/59 (อ่าน 399) 04 พ.ย. 59
เรียนเชิญครู น.ต.อ.น. ทุกท่าน (อ่าน 457) 03 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/11/59 (อ่าน 388) 02 พ.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 01/11/59 (อ่าน 345) 02 พ.ย. 59
พิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 567) 01 พ.ย. 59
การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานพอเพียงต้นแบบ 30 ก.ย.2559 (อ่าน 451) 06 ต.ค. 59
เกษียณอายุราชการปี 59 (อ่าน 570) 06 ต.ค. 59
English Math & Science Camp (อ่าน 528) 06 ต.ค. 59
การทดลองใช้เครื่องมือการประเมินภายนอกจากมสศ. (อ่าน 563) 06 ต.ค. 59
รวมพลคนรักลูกนวมินทร์เตรียมน้อม 18 ก.ย.2559 (อ่าน 512) 06 ต.ค. 59
การนำเสนอผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ SCQA ณ โรงเรียนเศรษ (อ่าน 470) 06 ต.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 08/09/59 (อ่าน 544) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 07/09/59 (อ่าน 449) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 06/09/59 (อ่าน 442) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 05/09/59 (อ่าน 607) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 02/09/59 (อ่าน 450) 14 ก.ย. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 01/09/59 (อ่าน 550) 14 ก.ย. 59
ประชุมคณะสี 26/08/59 (อ่าน 643) 26 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/08/59 (อ่าน 528) 22 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/08/59 (อ่าน 629) 19 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 18/08/59 (อ่าน 559) 18 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17/08/59 (อ่าน 591) 18 ส.ค. 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 (อ่าน 619) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 16/08/59 (อ่าน 511) 16 ส.ค. 59
กิจกรรมหน้าเสาธง 15/08/59 (อ่าน 533) 15 ส.ค. 59
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันแม่แห่งชาติ 11/08/59 (อ่าน 539) 11 ส.ค. 59