ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
ลูกเสือ เนตรนารี น.ต.อ.น. (อ่าน 364) 15 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 14/11/60 (อ่าน 350) 14 พ.ย. 60
แข่งขันทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) 13/11/60 (อ่าน 354) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวตามคณะสี 10/11/60 (อ่าน 355) 13 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง มอบเกียรติบัตร 9/11/60 (อ่าน 362) 09 พ.ย. 60
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 08/11/60 (อ่าน 341) 08 พ.ย. 60
ลูกเสือ เนตรนารี น.ต.อ.น. (อ่าน 404) 08 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 7/11/60 (อ่าน 357) 08 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 6/11/60 (อ่าน 356) 06 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/60 (อ่าน 389) 06 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 3/11/60 (อ่าน 344) 06 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง มอบเกียรติบัตร 2/11/60 (อ่าน 325) 02 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 1/11/60 (อ่าน 328) 02 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 31/10/60 (อ่าน 336) 31 ต.ค. 60
ยินดีต้องรับภาคเรียนที่2/60 (อ่าน 356) 30 ต.ค. 60
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 720) 02 ส.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหุ่นยนต์ (อ่าน 601) 02 ส.ค. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 568) 02 ส.ค. 60
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 (อ่าน 1068) 02 ส.ค. 60
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 577) 02 ส.ค. 60
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย - ญี่ปุ่น (อ่าน 585) 02 ส.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 20/06/60 (อ่าน 836) 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 12/06/60 (อ่าน 636) 12 มิ.ย. 60
ค่ายอบรมพัฒนาจิต ม.6 (อ่าน 914) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 26/05/60 (อ่าน 765) 29 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 24/05/60 (อ่าน 617) 24 พ.ค. 60
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (อ่าน 651) 23 พ.ค. 60
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (อ่าน 777) 23 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/05/60 (อ่าน 676) 23 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/05/60 (อ่าน 490) 22 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 19/05/60 (อ่าน 488) 19 พ.ค. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 23/02/60 (อ่าน 1070) 23 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/02/60 (อ่าน 710) 22 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 596) 16 ก.พ. 60
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 762) 16 ก.พ. 60
นางยุบล บุญอินทร์ และ นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการประเมินรูปแบบใหม่จาก สมศ. (อ่าน 626) 16 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง09/02/60 (อ่าน 867) 09 ก.พ. 60
ผอ.สุรพล พาลี พร้อมด้วยครูผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เข้าร่วมประชุมฯ (อ่าน 644) 07 ก.พ. 60
ผอ.สุรพล พาลี และ รองกลงกรณ์ จ้าวตระกูล เดินทางไปดูแลและให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 522) 07 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง06/02/60 (อ่าน 454) 06 ก.พ. 60