ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 31/07/61 (อ่าน 135) 01 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป / วาระพิเศษ 26/07/61 (อ่าน 114) 30 ก.ค. 61
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 26/07/61 (อ่าน 153) 30 ก.ค. 61
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 25/07/61 (อ่าน 166) 27 ก.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 26/07/61 (อ่าน 146) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 23/7/61 (อ่าน 274) 23 ก.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 11/07/61 (อ่าน 321) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม งานทานาบาตะ 9/07/61 (อ่าน 193) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 10/07/61 (อ่าน 273) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 10/07/61 (อ่าน 284) 11 ก.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 4/07/61 (อ่าน 226) 09 ก.ค. 61
กิจกรรม โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพ 5/07/61 (อ่าน 155) 09 ก.ค. 61
ประชุมครู (วาระพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2561 3/07/61 (อ่าน 118) 04 ก.ค. 61
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม 3/07/61 (อ่าน 160) 03 ก.ค. 61
กิจกรรมแข่งฟุตซอล 27/06/61 (อ่าน 219) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561 27/06/61 (อ่าน 253) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรม พี่-น้องรหัส สานสัมพันธ์ นวมินทร์ เตรียมน้อม 25/06/61 (อ่าน 232) 26 มิ.ย. 61
กิจกรรมนักเรียนทำพานไหว้ครู 20/06/61 (อ่าน 274) 22 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 21/06/61 (อ่าน 187) 22 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61 (อ่าน 232) 22 มิ.ย. 61
พิธีมอบเข็มพระเกี้ยว และประดับเข็มมงกุฎขัติยราชนารี 20/06/61 (อ่าน 223) 20 มิ.ย. 61
กิจกรรมดนตรี 14/06/61 (อ่าน 239) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์ห้ามเล่นการพนัน 14/06/61 (อ่าน 185) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรม มอบเกียรติบัตร 14/06/61 (อ่าน 159) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 13/06/61 (อ่าน 304) 13 มิ.ย. 61
ประชุมเตรียมงาน พิธีประดับเข็ม และพิธีไหว้ครู 12/06/61 (อ่าน 213) 12 มิ.ย. 61
กิจกรรมรวมพลคนรักลูก 9/06/61 (อ่าน 275) 11 มิ.ย. 61
กิจกรรมเรียนรู้ดูละครสะท้อนสังคม 11/06/61 (อ่าน 278) 11 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 7/06/61 (อ่าน 195) 07 มิ.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 7/06/61 (อ่าน 281) 07 มิ.ย. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 169) 06 มิ.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 5/06/61 (อ่าน 153) 06 มิ.ย. 61
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เปิด-ปิด ประชุมกอง ครั้งที่ 1 5/06/61 (อ่าน 185) 06 มิ.ย. 61
ประชุม โรงเรียนโครงการ EP / MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A 4/06/61 (อ่าน 158) 06 มิ.ย. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 6/06/61 (อ่าน 207) 06 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2/06/61 (อ่าน 275) 03 มิ.ย. 61
พีธีส่งมอบธงคณะสี 31/05/61 (อ่าน 202) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31/05/61 (อ่าน 171) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน 31/05/61 (อ่าน 199) 01 มิ.ย. 61
พีธีมอบเข็มพระเกี้ยวสภานักเรียน 31/05/61 (อ่าน 316) 01 มิ.ย. 61