ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การสำรวจความพึงพอใจการใช้คอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดผลงาน

รายงานเชิงวิชาการ

เรื่อง  การสำรวจความพึงพอใจการใช้คอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จัดทำโดย

   1. ด.ญ.วัชราวลี ฉุนหอมหวล  เลขที่  19  ม.3/3

                           2. ด.ญ.วริษฐา  สาทรานนท์  เลขที่  35  ม.3/3

                           3. ด.ญ.ภัทรนันท์  สีหาสุข  เลขที่  1  ม.3/4

  4. ด.ญ.เพ็ญพิชชา  อรุณลาภ  เลขที่  15  ม.3/4

                           5. ด.ญ.จิดาภา  พูลทรัพย์  เลขที่  30  ม.3/4

ที่ปรึกษา

คุณครู  จุฑากาญจน์  เหมือนสนิท

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  IS2

โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.58 KB
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:30   อ่าน 752 ครั้ง