ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,21:39  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อวิจัย การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,21:35  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรร่วมจัดกิจกรรม Active Learning and Best Practices Demonstrations หัวข้อ “ลานละเล่นภาษาและวรรณคดีไทย” ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,16:32  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านฟังเสียง ประเภทชาย ม.ต้น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:29  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านฟังเสียง ประเภทชาย ม.ต้น ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:29  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนสมุดบันทึกดิจิทัล ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยโครงการ DifferSheet ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรมฯ
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:28  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 พ.ศ.2562 ระดับภาค โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 A1
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:28  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 A1
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:27  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านฟังเสียง ประเภทชาย ม.ต้น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:27  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านฟังเสียง ประเภทชาย ม.ต้น ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,18:26  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..