ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 121) 04 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุระการประจำห้องพยาบาท (อ่าน 42) 28 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ตู้โรงเรียน (อ่าน 16) 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป (อ่าน 39) 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว(ฝ่ายสนันสนุน) (อ่าน 22) 28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อ่าน 108) 19 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูแนะแนว) (อ่าน 258) 18 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) (อ่าน 64) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเ (อ่าน 239) 17 พ.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 108) 14 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 105) 05 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาเกาหลี (อ่าน 117) 05 พ.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 439) 01 พ.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1578) 01 พ.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2248) 01 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 233) 01 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (อ่าน 723) 30 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเ (อ่าน 209) 23 เม.ย. 63
รวบรวมช่องทางติดต่อของ English Program (อ่าน 560) 16 เม.ย. 63
รับสมัครคัดเลือก ต่ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 307) 14 เม.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 163) 07 เม.ย. 63
ครูอัตราจ้างสอนวิชา ภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) (อ่าน 114) 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอ (อ่าน 216) 31 มี.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 320) 26 มี.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถตู้โรงเรียน (อ่าน 151) 20 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 207) 19 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 116) 19 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน นักการภารโรงชาย (อ่าน 120) 18 มี.ค. 63
การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (Japanese Intensive Program) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 227) 16 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 416) 12 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 488) 12 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 233) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program (อ่าน 300) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 234) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 139) 12 มี.ค. 63
Announce of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School The recruitment of English teachers(f (อ่าน 212) 12 มี.ค. 63
แจ้งเพื่อทราบ (อ่าน 472) 11 มี.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ (อ่าน 410) 11 มี.ค. 63
การรับนักเรียนทั่วไปเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 498) 11 มี.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ (อ่าน 551) 11 มี.ค. 63