ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3) 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2) 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 3) 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2) 01 พ.ค. 64
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 52) 30 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ระบบออนไลน์ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2639) 19 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ระบบออนไลน์ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2820) 19 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ระบบออนไลน์ ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 538) 19 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7) 08 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8) 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 766) 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 608) 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 498) 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 824) 08 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 English program (อ่าน 686) 05 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 English Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2053) 04 เม.ย. 64
รับสมัครครูชาวต่างชาติ The Recruitment of Full Time English Language Teachers (Foreigners) (อ่าน 252) 19 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 235) 05 มี.ค. 64
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1727) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 2860) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 431) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 528) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 694) 01 มี.ค. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Engli (อ่าน 476) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบภายใน (อ่าน 175) 01 มี.ค. 64
ปฎิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 1807) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลสอบ Pre ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 23 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 (อ่าน 581) 22 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 (อ่าน 960) 22 ก.พ. 64
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 113) 19 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 916) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 777) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.4 (อ่าน 325) 16 ก.พ. 64
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 244) 16 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบ Pre English Program ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2571) 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนปกติ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 510) 08 ก.พ. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program วิทยา (อ่าน 1721) 05 ก.พ. 64
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 (อ่าน 665) 28 ม.ค. 64