ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอ (อ่าน 33) 31 มี.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 105) 26 มี.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถตู้โรงเรียน (อ่าน 44) 20 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 89) 19 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 47) 19 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน นักการภารโรงชาย (อ่าน 44) 18 มี.ค. 63
การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (Japanese Intensive Program) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 142) 16 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 324) 12 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 360) 12 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 163) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program (อ่าน 221) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 150) 12 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 77) 12 มี.ค. 63
Announce of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School The recruitment of English teachers(f (อ่าน 135) 12 มี.ค. 63
แจ้งเพื่อทราบ (อ่าน 378) 11 มี.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ (อ่าน 300) 11 มี.ค. 63
การรับนักเรียนทั่วไปเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 359) 11 มี.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ (อ่าน 401) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 691) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 518) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ English Program ม.1 (อ่าน 624) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 477) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 174) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 125) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 146) 11 มี.ค. 63
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (อ่าน 301) 11 มี.ค. 63
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 264) 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (อ่าน 770) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (อ่าน 2155) 09 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติในการฟังผลสอบ ผ่าน-ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 644) 05 มี.ค. 63
เลื่อนและงดการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นของโรงเรียน (อ่าน 105) 04 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVIT-๑๙ในการสอบเข้าเรียน ห้องเรียนโครงการพิเศษ (อ่าน 131) 04 มี.ค. 63
มาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) (อ่าน 135) 02 มี.ค. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 523) 21 ก.พ. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 764) 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเ (อ่าน 117) 21 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 519) 21 ก.พ. 63
การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (Japanese Intensive Program) (อ่าน 192) 21 ก.พ. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง (อ่าน 117) 17 ก.พ. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 30) 17 ก.พ. 63