ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้น (อ่าน 313) 21 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 296) 12 มิ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 370) 11 มิ.ย. 61
เปิดบริการแล้ว ตารางบริการแนะแนว Guidance Service (อ่าน 516) 06 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย (ช่างทั่วไป) (อ่าน 331) 25 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 340) 24 พ.ค. 61
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่ (อ่าน 451) 21 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการ English Program) (อ่าน 556) 04 พ.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 1514) 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 1835) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 1221) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 2099) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 2143) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 3247) 04 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการ English Program) (อ่าน 547) 02 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 475) 02 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1820) 28 มี.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1130) 28 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1658) 16 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 877) 16 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 683) 16 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1130) 16 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1878) 15 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 896) 15 มี.ค. 61
คะแนนข้อเขียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 830) 15 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1976) 15 มี.ค. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 927) 15 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 English Progr (อ่าน 1349) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 English Progr (อ่าน 2759) 12 มี.ค. 61
ปฎิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 1474) 28 ก.พ. 61
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 (อ่าน 1334) 25 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อัตราจ้าง) (อ่าน 896) 24 ม.ค. 61
ผลคะแนนการทดสอบความรู้ Pre-ม.1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจำตัว) (อ่าน 4148) 23 ม.ค. 61
คะแนนสอบ Pre-EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3325) 09 ม.ค. 61
การรับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 753) 20 ธ.ค. 60
25ปีแห่งความผูกพัน เชื่อมสัมพันธ์ นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 1445) 19 ธ.ค. 60
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใ (อ่าน 848) 13 ธ.ค. 60
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ (Pre-ม.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 2069) 28 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 842) 10 พ.ย. 60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ Pre - ม.๑ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1947) 03 พ.ย. 60