ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวสำรอง) (อ่าน 2122) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวจริง) (อ่าน 2438) 05 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (อ่าน 601) 03 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2398) 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1758) 10 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1663) 10 มี.ค. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2399) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวจริง) (อ่าน 2402) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวสำรอง) (อ่าน 1502) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวจริง) (อ่าน 1822) 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวสำรอง) (อ่าน 1352) 09 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2969) 07 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป) (อ่าน 1332) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ En (อ่าน 1171) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Englsih Progra (อ่าน 3144) 06 มี.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1973) 03 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปรกติ) (อ่าน 1161) 03 มี.ค. 60
แจ้งการรับหนังสือแบบเรียน (อ่าน 564) 02 มี.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณร (อ่าน 768) 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.3 เดิม ประเภท ก และ ข เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (อ่าน 1658) 17 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนังงานบริการ (อ่าน 549) 31 ม.ค. 60
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่4 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 890) 24 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 5197) 23 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งพนักงานบริการ (อ่าน 616) 18 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบ Pre-EP ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3747) 10 ม.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครุอัตราจ้าง (อ่าน 563) 10 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 577) 04 ม.ค. 60
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.3 เข้าร่วมการประชุม (อ่าน 791) 16 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม100ปี สมเด็จย่า (อ่าน 569) 02 ธ.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติการงานวิชาการ (งานทะเบียนวัดผล) ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 1000) 11 พ.ย. 59
แนวการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน (อ่าน 1110) 10 พ.ย. 59
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ (Pre-ม.๑)ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3361) 07 พ.ย. 59
แบบฟอร์มใบสมัคร โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 772) 07 พ.ย. 59
โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ หลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 1483) 07 พ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 4455) 04 พ.ย. 59
ดาวน์โหลดตารางเรียนของนักเรียน 2/2559 (อ่าน 2497) 18 ต.ค. 59
ดาวน์โหลดตารางสอนครู (อ่าน 694) 18 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่ (สำนักงานผู้อำนวยการ) (อ่าน 663) 06 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (English Program) (อ่าน 797) 14 ก.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาภาษาจีน) (อ่าน 688) 09 ก.ย. 59