ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 22 ก.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 65
แจ้งการปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 4,8,11 และ 12 กรกฎาคม 2565 02 ก.ค. 65
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 01 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัคิการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 มิ.ย. 65
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน 17 มิ.ย. 65
จดหมายข่าว
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 4/2564 11 พ.ย. 64
การรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและชุดตรวจ ATK 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 11 พ.ย. 64
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 11 พ.ย. 64
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวันทนา แดงประเสริฐกุล 11 พ.ย. 64
การประชุมครู ครั้งที่ 4 / 2564 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 234 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617181920
21 22 23 24 252627
28 29 3031   
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.ค. 65
ประชุมผู้ปกคอง ม.1 ม.4 โครงการ English Program
04 ก.ค. 65 ถึง 06 ก.ค. 65
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู นักเรียน ม.1-ม.6
07 ก.ค. 65
กิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ
07 ก.ค. 65
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
13 ก.ค. 65
หยุดวันอาสาฬหบูชา
14 ก.ค. 65
หยุดวันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 65
วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2564
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65
สอบกลางภาคเรียนที่1/2565
27 ก.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (ออนไลน์)
28 ก.ค. 65
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 65 ถึง 30 ก.ค. 65
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
29 ก.ค. 65
วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2564
01 ส.ค. 65 ถึง 07 ส.ค. 65
ตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
01 ส.ค. 65 ถึง 07 ส.ค. 65
ปิดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
01 ส.ค. 65 ถึง 07 ส.ค. 65
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ม.ต้น , ม.ปลาย
01 ส.ค. 65 ถึง 07 ส.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่มาตรฐานสากล
05 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
05 ส.ค. 65 ถึง 06 ส.ค. 65
กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
08 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65
กลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระฯ, กลุ่มงาน ดำเนินการจัดระบบการควบคุมภายใน
08 ส.ค. 65 ถึง 11 ส.ค. 65
กิจกรรมวันการงานอาชีพ น.ต.อ.น
08 ส.ค. 65 ถึง 11 ส.ค. 65
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม. ปลาย
10 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี
11 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกิยรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ส.ค. 65
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 ส.ค. 65
สอบวัดผลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนโครงการEP ม.1-ม.3โดยศูนย์ทดสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU-SSEPT)
15 ส.ค. 65 ถึง 21 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ส.ค. 65 ถึง 21 ส.ค. 65
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
21 ส.ค. 65
สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนโครงการEP ม.4-ม.6โดยศูนย์ทดสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU-SSEPT)
22 ส.ค. 65 ถึง 28 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตรื
22 ส.ค. 65 ถึง 28 ส.ค. 65
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
22 ส.ค. 65 ถึง 28 ส.ค. 65
ตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
24 ส.ค. 65
กิจกรรมวันนิทรรศการคุณธรรม
29 ส.ค. 65 ถึง 02 ก.ย. 65
กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ